עמוד:76

כלומר , אס התמונה באיור 2 . 2 כוללת ארבעה צבעים , דרושות 2 סיביות לכל פיקסל , כלומר פי שניים ממספר הסיביות הדרושות לייצוג שני צבעים . שאלה 2 . 23 כמה סיביות נצטרך כדי להציג 16 צבעים לכל פיקסל ? 256 צבעים לכל פיקסל ? לסיכום , כמות הסיביות שנצטרך כדי לייצג תמונה תלוי במספר הפיקסליס ובמספר הצבעים המגדירים פיקסל . בדרך כלל ייצוג של תמונה במחשב ( גם כשהיא קטנה ) דורש שימוש בסיביות רבות מאוד , ובהתאם נדרש הרבה מקום לאחסון . שאלה 2 . 24 חשבו כמה סיביות דרושות לתמונה שיש בה 256 צבעים שונים המורכבת מ1000- פיקסלים . התמונה מייצגת מידע רציף ; תהליך המרת התמונה לאפסים ואחדים על-ידי חלוקתה למשבצות בדידות , גורם לאיבוד מידע . באופן תיאורטי , אנו יכולים לחלק את התמונה לרשת צפופה יותר ויותר של משבצות רבות וקטנות יותר ויותר ( וכך להקטין את גודל יחידת הציור שמתאר הפיקסל . ( אולם , ביישומים שאנו מריצים , מספר הפיקסלים הוא סופי , ואנו מניחים שקיים גבול , שבו חלוקה למספר גדול יותר של פיקסלים לא תשפיע על איכות התמונה המוצגת לנו . כלומר , למרות שייצוג תמונה במחשב אינו משמר מידע , אנו מסתמכים על העובדה שמעבר לגבול זה , העין שלנו לא תוכל להבחין בהבדל בין הצגת איור 2 . 2 טבלת הפיקסלים ותמונה על הצג

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר