עמוד:74

2 . 5 ייצוג תמונה תמונה מכילה מידע רב שאפשר להגדירו באמצעות מאפיינים רבים , כגון : בהירות , צבעוניות , ניגודיות , הפרדה וכדומה . יש לייצג במחשב מאפיינים אלה באמצעות הספרות 0 ו1- בלבד . אחת השיטות המקובלות לייצג תמונה במחשב , היא על-ידי חלוקתה ליחידות ציור קטנות הנקראות פיקסליס . ( Picture Element - Pixel ) הפיקסל מכיל את המאפיינים של יחידת הציור הקטנה שהוא מייצג יחד עם הפרמטרים של מיקומה בתמונה . כדי לייצג תמונה במחשב מבצעים שתי פעולות ! תקן זה מיושם כיום במערכות מחשב רבות ברחבי העולם , מאחר שמערכת ההפעלה Windows מבוססת עליו , החל Windows NT-a גרסה . 3 . 1 התקן עדיין אינו מצוי בכל מערכות המחשב , אך השימוש בו צפוי לגדול בצורה משמעותית בשנים הקרובות . התפתחות רשת האינטרנט בפרט ורשתות המידע בכלל , והצורך בהתאמת רשתות אלה לשימוש גלובלי ורב-לשוני , יוצרים קרקע פורייה להתבססות של תקן Unicode כתקן המחייב במערכות המחשבים בכל העולם . שאלה 2 . 22 א . האם אפשר להמיר טקסט הרשום בקוד ASCII לטקסט ? Unicode-n אם כן הסבירו כיצד . ב . האם ההמרה ההפוכה ( מטקסט Unicode-n לטקסט בקוד ( ASCII אפשרית באותה דרךי שאלה 2 . 23 ( רשות ) אתרו את קודי Unicode לאותיות האלפבית בעברית באתר ו http : // www . unicode . org / ורשמו את השם שלכם . Unicode-n לסיכום , כדי לייצג תווים של טקטס במחשב , משתמשים בטבלאות המכילות קוד מספרי לכל תו . ייצוג זה הוא משמר מידע , כך שלכל טקסט ניתן ליצור המרה חד-חד ערכית של קודים מספריים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר