עמוד:70

לסיכום נרשום את המספר כמספר בינארי וכמספר הקסדצימלי י 1 1 000 1 100 00 1 1 I 000 1 00000000000000 = C 6 1 C 4000 , 6 נסכם את תהליך הנרמול של מספר ממשי השונה מאפס -. א . המר את המספר לייצוג בינארי ; ב . נרמל את המספר לצורה , 1 . f המנטיסה תהיה הערך ; f ג . חשב את המעריך ; ד . הוסף . 127 ה . רשום את סיבית הסימן בהתאם לערך המספר ( חיובי או שלילי . ( לסיום , נראה כיצד מוצגים ערכים מיוחדים , כמו אפס ואינסוף : א $ ס מוצג כאשר כל הסיביות של המעריך ושל המנטיסה הן ; 0 אם סיבית הסימן היא 0 נקבל + 0 וכאשר סיבית הסימן 1 נקבל .-0 ייצוג הערך 00 מתבצע כאשר כל סיביות המעריך הן 1 וכל סיביות המנטיסה הן . 0 במקרה כזה , אם סיבית הסימן היא 0 נקבל + 00 ואם סיבית הסימן היא 1 נקבל .-00 תחום הערכים שניתן להציג בשיטת הנקודה הצפה הם ( 2-2-23 ) X 127 _ ± 2-126 ובייצוג עשרוני אלה המספרים בתחום : - 1038 . 53 _ ± ^ 10-44 . 85 כמו כן צריך לזכור כי לא ניתן להציג מספרים ממשיים בצורה מדויקת , לכן עלינו להחליט בתכנית מהי רמת הדיוק הרצויה , ולקבוע את מספר הספרות אחרי הנקודה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר