עמוד:68

כאשר : סיבית 31 היא סיבית הסימן של המנטיסה 8 הסיביות הבאות ( מסיבית 30 עד סיבית ( 23 הן המעריך י שאר 23 הסיביות ( מסיבית 22 עד סיבית ( 0 הן המנטיסה . לדוגמה , נתבונן במספר 01000011100101100000000000000000 ונציין את חלקיו בתקן זה נקבע כי - אם סיבית הסימן ( סיבית ( 31 היא - 1 המספר שלילי ואם סיבית הסימן היא - 0 המספר חיובי . ייצוג של מעריך יהיה בן 8 סיביות ( הסיביות ( 23-30 ובתחום שבין 126 ל . 127- כך , המספר הכי גדול שנוכל להציג יהיה בעל החזקה 2 והמספר הכי קטן יהיה בעל החזקה 126 . 2 כדי לאפשר להציג את המעריכים בתחום ערכים זה , משתמשים בשיטת ההטיה ( biasing ) כאשר ערך ההטיה הוא , 127 כלומר , מוסיפים לערך המעריך את המספר 127 ואת התוצאה ממירים לייצוג בינארי . הנה דוגמה : כדי לייצג את המעריך 5 נחשב : 5 + 127 = 132 = 10000101 2 וכדי לייצג את המעריך -5 נחשב : -5 + 127 = 122 = 01111010 2 חשבו , כיצד מיוצג המעריך 126 ל והמעריך ? 127 ייצוג של מנטיסה הוא ייצוג מנורמל שבו מוצג המספר בצורה הזו : , 1 + f כאשר 1 . 00101 , 1 . 11101 : nov 1 t 7 . 0 < f < I וכדומה . כלומר , כדי להציג מנטיסה , עלינו לתרגם את המספר למספר בינארי ולנרמל אותו כך שיתאים לייצוג הדרוש . לדוגמה TO להציג את המספר , 17 נתרגם אותו למספר בינארי 10001 ונציגו בצורה מנורמלת , כלומר : 2 4 א 10001 = 1 . 0001

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר