עמוד:67

2 . 3 . 3 ייצוג מספרים ממשיים בשיטת הנקודה הצפה שיטה אחרת לייצוג מספרים ממשיים , המוכרת לנו ממתמטיקה , היא שיטת הנקודה הצפה . ( floating point representation ) בשיטה זו , הנקודה '' צפה" או זזה , ומקומה נקבע לפי מעריך החזקה . כל מספר בצורה זו מורכב ממקדם ומחזקה של בסיס הספירה שבו כתוב המספר . מעריך חזקה זו ייקרא להלן המציין . למשל מהירות האור , 300 , 000 , 000 מטר לשנייה , יכולה להירשם באחת מהדרכים האלה י 3 . 0 x 10 מטר לשנייה 10 7 א 30 . 0 מטר לשנייה 0 . 3 x 10 9 מטר לשנייה מימוש שיטת הנקודה הצפה מיושם במחשב בהתאם לתקנים שנקבעו כדי לאפשר אחידות של ייצוג במחשבים המיוצרים על-ידי חברות שונות . התקן * מגדיר את מספר הספרות המוקצות למעריך ולמקדס ואת מיקומן במספר המיוצג במבנה ,+ Nx 2 k כאשר N הוא המקדם ולפניו סימן המסמן אם המספר חיובי או שלילי atf הוא המעריך . בנוסף , כדי לשמור על אחידות , נקבע בתקן כי , N הנקרא מנטיסה , יירשם בצורה מנורמלת , כלומר : ערכו של N תמיד יהיה גדול או שווה ל- 1 וקטן מ- 10 ( כלומר , בשיטה העשרונית : 2 2 . ( 1 < N < 2 לדוגמה ( שימו לב , שאת החזקה כולה אנחנו רושמים , למען הנוחות , בשיטה העשרונית ) ;< ייצוג של המספר הבינארי 101 x 22 יהיה 1 . 01 x 2 וייצוג של 0 . 00101 יהיה . 1 . 01 >< 2 אחד התקנים הסטנדרטיים מגדיר ייצוג של מספרים באמצעות מילה בת 32 סיביות . המספר מורכב משלושה חלקים התקן הנפוץ ביותר הוא IEEE Standard 754 floating point המגדיר שני סוגים של מספרים ממשיים בשיטת נקודה צפה ו דיוק רגיל ( 32-bit ) ודיוק כפול ( 64-bit )

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר