עמוד:66

ל- 3 . 0 ^ 0 מטר לשנייה . כבסיס לחזקה משמש אותו בסיס לפיו מיוצג המספר ( בדוגמה זו הבסיס הוא . ( 10 להצגה מעריכית של מספר ממשי יש חשיבות גדולה מאוד במחשבים , מפני שחשוב מאוד שמספר הספרות של המספר המיוצג יהיה קטן ככל האפשר , כדי לחסוך , למשל מקום בזיכרונם של מחשבים . 2 . 3 . 2 ייצוג מספרים ממשיים בשיטת הנקודה הקבועה עדיין לא ענינו על השאלה 1 כיצד נציג מספרים ממשיים במחשב המשתמש בשני סימנים בלבד ? אחת השיטות הפשוטות ביותר לייצוג מספר ממשי במחשב , היא להשתמש בשיטת הגקודה הקבועה . ( fixed point representation ) לפי שיטה זו להצגת המספר מוגדרות n סיביות ומיקום הנקודה העשרונית הוא קבוע . לדוגמה ו נחליט כי אנו מקצים לשבר שתי ספרות ולכן המיקום של הנקודה העשרונית יהיה בין הספרה השנייה לשלישית , ובהתאם מספר הספרות שמוקצה לחלק השלם יהיה . 11-2 המיקום של הנקודה העשרונית הוא לוגי , לכן איננו חייבים לרשום אותה . בשיטה זו , המספר , 123502 לדוגמה , מייצג את המספר , 1235 . 02 ובאופן דומה , בשיטה הבינארית , המספר 10011 מייצג את המספר , 100 . 11 ואילו המספר 11100 מייצג את המספר . 111 . 00 לגישה זו יש כמה חסרונות . אחד מהם הוא איבוד מידע . נדגים כמה מן החסרונות בעזרת הדוגמה הבאה ו בשיטת הנקודה הקבועה , שבה מוקצים שני מקומות לשבר , הן ייצוגו של המספר העשרוני 0 . 0014 והן ייצוגו של המספר העשרוני 0 . 006 יהיה . 0 . 01 יתרה מזאת , גם הייצוג של 0 . 004 ושל 0 . 007 יהיה זהה ל , 0 . 00- וזאת למרות שהסימנים של שני המספרים מנוגדים . כלומר , השימוש במספר ספרות קבוע , המוקצה לחלק השלם , לא מאפשר לייצג מספרים קטנים מאוד או מספרים גדולים מאוד . לדוגמה , בייצוג בשיטת הנקודה הקבוע בה מספר המקומות המוקצים לחלק השלם הוא , 5 לא נוכל לייצג מספרים הגדולים מ . 99999- שאלה 2 . 18 יש לכתוב תכנית המחשבת סכום מכירות בחנות . מחיר פריט מיוצג בשקלים , לדוגמה : 99 . 99 או . 50 הפריט היקר ביותר מחירו . ₪ 1000 רשמו תבנית לייצוג של מחיר בשיטת הנקודה הקבועה . ציינו את מיקום הנקודה העשרונית ותנו שתי דוגמאות של מספרים המיוצגים בתבנית שיצרתם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר