עמוד:61

בשיטה העשרונית אנו מפרידים את הספרות של המספר , מימין לשמאל , לקבוצות של שלוש ספרות וקוראים כל "שלשה" כזו בנפרד 18 , 446 , 744 , 073 , 709 , 5 51 , 616 נוכל לנהוג בצורה דומה גם לגבי מספרים בינאריים . נניח שכתבנו מספר בינארי כך ו M = 010 , 1 10 , 000 , 101 , lll , 001 2 הפרדנו את ספרותיו מימין לשמאל לשלשות , ולמען הסדר הטוב השלמנו את השלשה השמאלית על-ידי הוספת אפס בצד שמאל . אם נתבונן בטבלה , 2 . 6 נוכל לראות כי במספר , M הרשום לעיל , כל קבוצה של שלוש ספרות בינאריות מייצגת מספר בין 0 ל , 7- ולכן נוכל לכתוב את המספר הבינארי בצורה מקוצרת , בעזרת הספרות . 7-0 אולם ייצוג מספרים בהם משתמשים רק בספרות 0 עד , 7 הוא בבסיס 8 ( יצוג אוקטלי . ( ניתן לראות כי הערך המיקומי של כל ספרה אוקטלית גדול פי 8 מזה של הספרה הנמצאת מימינה ; כמו כן , הזזה של ספרה בינארית שלושה מקומות שמאלה , מגדילה את ערכה פי 2 שהם . 8 כדי להציג את המספר הבינארי בבסיס , 8 נמיר כל 3 סיביות ( למשל בעזרת חלק מטבלה ( 2 . 6 לספרה אוקטאלית . המספר M ייכתב בצורה המקוצרת כך י M = 010 , 110 , 000 , 101 , 111 , 001 = 260571 8 אורכו של המספר M בבסיס 8 הוא רק 6 ספרות ( במקום 17 ספרות במספר הבינארי . ( טבלה 2 . 6 ייצוג בינארי של ערכי הספרות בבסיס 8 ובבסיס 16

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר