עמוד:56

ד . לסיום , נסכם את כל ערכי המיקום שקבלנו + 10 10000 1010010 = 82 כדי לבדוק שהחישוב שביצענו הוא נכון , נמיר את המספר הבינארי שקיבלנו בחזרה למספר עשרוני נתאר אלגוריתם לשימוש בשיטה הזו : האלגוריתם מקבל מספר עשרוני N שלם , לא שלילי , וממיר אותו למספר בינארי . M שים ב ^ את הערך 0 כל עוד המספר N גדול מ0- בצע את הפעולות הבאות : מצא את ערך המיקום הגבוה ביותר של 2 שקטן או שווה N- > הוסף את ערך המיקום למספר M הפחת N-n את ערך המיקום שמצאת . 2 שיטה שנייה בשיטה זו ההמרה של מספר עשרוני למספר בינארי מבוססת על תהליך איטראטיבי שבו אנו מחלקים את המספר העשרוני ב , 2- ובכל שלב אנו רושמים את השארית כספרה במספר הבינארי המבוקש ( החל מהספרה הפחות משמעותית ) ! המנה המתקבלת היא הבסיס לחלוקה החוזרת . התהליך מסתיים כאשר המנה היא . 0 טבלה 2 . 5 המרת המספר 1010010 למספר עשרוני 2

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר