עמוד:54

טבלה 2 . 3 מתארת דוגמה לרישום וחישוב ערך עשרוני של מספר בינארי כדי להשתמש בשיטה זו , רצוי לזכור בעל-פה את לוח החזקות של 2 שחלק ממנו מוצג בטבלה . 2 . 4 שאלה 2 . 6 א . השתמשו בטבלה 2 . 4 כדי להמיר את המספרים הבינאריים הבאים למספרים המיוצגים בשיטה העשרונית : 1001 2 . iii 1011011 2 . ii 11111111 2 . i ב . השתמשו בשיטה הבאה להמיר מספר בינארי למספר המיוצג בשיטה העשרונית 101101 = ((((( I x 2 + 0 ) x 2 ) + l ) x 2 + l ) x 2 + 0 ) x 2 + l \ כדי לבצע שוב את החישובים שבצעתם בסעיף iii . N-1 ii . N טבלה 2 . 4 ערכי החזקות של 2 טבלה 2 . 3 המרה של 100101 , למספר עשרוני

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר