עמוד:49

לדוגמה , ערכו של המספר העשרוני ( בסיס ספירה ( 10 הבא 9457362 ? . הוא : 9 x 10 + 4 x 10 + 5 x 10 + 7 x 10 + 3 x 10 + 6 x 10 > + 2 x 10 ° או , במילים אחרות : 9000000 + 400000 + 50000 + 7000 + 300 + 60 + 2 שימו לב , שכל אחת מהספרות a היא אחת מהספרות העשרוניות , כלומר . 0 < a ; < 9 בסעיף זה נתאר את הייצוג של מספרים שלמים בארבע שיטות : בשיטה העשרונית , בשיטה הבינארית , בשיטה ההקסדצימלית ( בסיס ( 16 ובשיטה האוקטלית ( בסיס . ( 8 2 . 2 . 1 שיטת הספירה העשרונית בשיטת הספירה העשרונית ( בה אנו רגילים להשתמש , ( בסיס הספירה b הוא 10 וקיימות בה עשר ספרות כאשר כותבים , לדוגמה , את המספר , 5827 הערך של כל אחת מהספרות במספר נקבע לפי 10 המיקום שלה , כפי שמראה טבלה . 2 . 1 הספרה 7 רשומה ראשונה בצד ימין של הטבלה ; ערך המיקום שלה הוא 1 ולכן היא מציינת יחידות ; הספרה 2 רשומה משבצת אחת שמאלה ; ערך המיקום שלה הוא 10 ולכן היא מציינת עשרות ; הספרה 8 רשומה משבצת נוספת שמאלה ; ערך המיקום שלה הוא 100 ולכן היא מציינת מאות ; טבלה 2 . 1 ערך המיקום של הספרות במספר 5827 10

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר