עמוד:47

2 . 1 מבוא המחשב מעבד יישומים רבים ומגוונים , לדוגמה ו יישומים לעיבוד נתונים מספריים ( עיבוד ציונים של תלמידי בית-ספר , חישובים ועיבוד נוסחאות בפיזיקה וכדומה , ( מעבדי תמלילים המטפלים בטקסטים , משחקים הכוללים הצגת אנימציות וקול , שידורי אינטרנט המעבירים קול ווידאו , ועוד . עלינו לזכור , שכל מגוון הנתונים ביישומים אלו מיוצג בסופו של דבר בייצוג שהמחשב מבין - הוא הייצוג הבינארי . הייצוג הבינארי מכיל רק שני סימנים ( או שתי ספרות ) ; אפס ואחד ; המידע שאנו מייצגים , בין אם זה מספרים , טקסט , תמונה או קול , מומר למספרים המורכבים מרצף של 0 ו . 1- לדוגמה : 100101 או . 1111 הסיבה לשימוש בשיטת ייצוג זו היא י המחשב בנוי מרכיבים אלקטרוניים העשויים להימצא באחד משני מצבים אפשריים בלבד , כגון 1 "יש זרם ברכיב" ( מצב שנהוג לסמנו כ ( 1- או "אין זרם ברכיב" ( מצב שנהוג לסמנו כ . ( 0- כדי לבצע המרה משיטת ייצוג אחת לשיטה אחרת , משתמשים בכללי המרה . לכל ערך המיוצג בשיטה הראשונה , מגדירים כללי ההמרה ערך שיתאים לשיטה האחרת . כללי ההמרה הם מגוונים . לעיתים ניתן לנסח אותם בעזרת נוסחאות ולעיתים בעזרת טבלאות תרגום או בשיטות אחרות . לדוגמה ו כדי להמיר 1 מטר לסנטימטרים , עלינו להכפילו ב100- וכדי להמיר 1 סנטימטר למטרים נצטרך לחלק ב ; 100- דוגמה אחרת י כדי להציג אות אלפבית באמצעות מספר , נשתמש בטבלה ( למשל הגימטרייה של האות ריש היא . ( 200 אחד העקרונות החשובים בהמרה מייצוג מידע בתחום אחד לייצוג בתחום אחר , הוא שימור המידע - משמע , שני הייצוגים צריכים לתאר את אותו מידע . ובמילים אחרות , צריכה להיות התאמה חד-חד ערכית בין הייצוגים . כך לדוגמה , ניתן לרשום טמפרטורה בסולם צלסיוס ולהמירה לייצוג בסולם פרנהייט תוך כדי שימור מידע . אולם לא תמיד ההמרה משמרת מידע . לדוגמה , אפשר להציג ציון של תלמיד כמספר בין 0 ל100- או באמצעות מילים מתוך קבוצה של מילים קבועות ( למשל טוב מאוד , טוב וכדומה . ( אפשר להמיר לציון פרק 2 ייצוג מידע במחשב

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר