עמוד:45

עד כה תיארנו כיצד מתבצע הקשר בין המעבד לזיכרון , אך כל מחשב מכיל יחידת קלט / פלט המחוברת גם היא למעבד באמצעות שלושת האפיקים . לכל התקן קלט / פלט יש כתובת ייחודית . כאשר כתובת מועברת באפיק הכתובות , היא מועברת באפיק הכתובות לזיכרון וגס להתקני הקלט / פלט . באפיק הבקרה המעבד מציין לא רק את סוג הפעולה אלא גס את סוג היחידה אליה הוא פונה ? זיכרון או התקן קלט / פלט . בכל יחידה המחוברת למעבד קיים מעגל המפענח את הכתובת ומזהה אס היא הכתובת ששייכת לו אם לאו . כאשר מופק אות השעון המסנכרן את פעולת היחידות , היחידה שזיהתה שהכתובת באפיק הנתונים שייכת לה , מבצעת את הפעולה הנדרשת , ושאר היחידות אינן מגיבות . הדבר דומה לכיתה שבה יש מורה אחד והרבה תלמידים וכולם מאזינים לדברי המורה ; כאשר המורה רוצה להפנות שאלה לתלמיד מסוים בכיתה , הוא מציין במפורש את שמו ( כתובתו . ( סיכום התפתחות טכנולוגית יחד עם שיפור הארכיטקטורה של המחשב ופיתוח תוכנות , אפשר את השינוי הדרמטי שחל בתחום המחשוב ב50- השנים האחרונות . אנו רואים כי בטכנולוגיה המגמה היא מצד אחד מזעור ומצד שני מהירויות עבודה גבוהות מאוד ומחיר זול יותר . מאפיינים אלה אפשרו ייצור המוני של מחשבים , ומשום-כך אפשר למצוא אותם כיום בכל בית ( כמעט . ( השיפור בארכיטקטורה ובתוכנה דחף לפיתוח יישומים מורכבים יותר , עשירים בתמונות ובקול ( מולטימדיה . ( איור 1 . 25 חיבור יחידות המחשב לאפיקים

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר