עמוד:43

א . מחזור קריאה לדוגמה , כדי לקרוא הוראה , המאוחסנת בתא שכתובתו היא , 0 המעבד מבצע את הפעולות האלה : המעבד רושם באפיק הכתובות את הערך ; 0 המעבד רושם באפיק הבקרה את סוג הפעולה הדרושה - פעולת קריאה ; ( read ) יחידת הזיכרון מעתיקה את ההוראה המאוחסנת בתא שכתובתו 0 אל אפיק הנתונים המעבד מעביר את תוכן אפיק הנתונים אל אוגר ההוראות . ב . מחזור כתיבה לדוגמה , כדי לכתוב את הנתון 23 בתא שכתובתו 98 המעבד , מבצע את הפעולות האלה המעבד רושם באפיק הכתובות את הערך 98 שבו יאוחסן הנתון המעבד רושם באפיק הנתונים את הנתון ; 23 המעבד רושם באפיק הבקרה כי הפעולה היא כתיבה . ( wr'te ) איור 1 . 23 כתיבת נתון בזיכרון איור 1 . 22 קריאת הוראה מהזיכרון

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר