עמוד:42

1 . 4 הקשר בין יחידות המחשב בסעיף זה נתאר כיצד זורמים הנתונים וההוראות בין המעבד והזיכרון . הקשר בין המעבד לזיכרון מתבצע באמצעות האפיקים ( איו . ( 1 . 4 בכל מחשב יש שלושה סוגים של אפיקים י אפיק הנתונים - ( Data bus ) בו מועברים נתונים והוראות אפיק הכתובות - ( Address bus ) בו מועברות כתובות של תאי זיכרון אפיק הבקרה - ( Control bus ) בו מועבר סוג הפעולה [ קריאה או כתיבה כל אפיק מורכב ממספר תילים " ) חוטי חשמל ( " שבכל אחד מהם מועבר אות חשמלי שהוא חלק מהמידע הזורם באפיקים בין המעבד והזיכרון . כזכור , המעבד פונה לזיכרון כדי לקרוא הוראה או נתון וכדי לכתוב נתונים . בהתאם לכך ניתן להגדיר שני סוגים של מחזורי אפיק . מחזור אפיק היא פעולה אחת של העברת מידע באמצעות האפיקים בין המעבד ליחידת הזיכרון . . 4 הוראה חמישית 04 98 02 בסיום מחזור ההבאה-ביצוע של הוראה זו , מאוחסן הערך 02 בתא שכתובתו . 98 ההוראה הבאה ( 00 ) מסיימת את ביצוע התכנית . שאלה 1 . 5 כתבו תכנית , בשפת מכונה , שתבצע את הפעולות האלה ו הדגימו את מהלך הביצוע של התכנית שכתבתם . הניחו כי הקצו ל ^ את התא שכתובתו 98 ול13- הקצו את התא שכתובתו . 99

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר