עמוד:35

בביצוע תכנית זו יש שני מסלולים אפשריים ( המוצגים בטבלה ( 1 . 6 י מסלול אחד מתבצע כאשר A שונה B-n ומסלול שני מתבצע כאשר A שווה . B- > כדי לתאר את המסלול הראשון נניח כי ערכו ההתחלתי של A הוא 40 וערכו ההתחלתי של B הוא . 30 מצב האוגרים והזיכרון לפני תחילת ביצוע ההוראה השלישית בתכנית מתואר באיור . 1 . 13 איור 1 . 13 מצב התחלתי של האוגרים והזיכרון כאשר A * B טבלה 1 . 6 מסלולי ביצוע של התכנית המממשת מבנה בקרה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר