עמוד:34

בהוראה זו נגדיר את הקוד 11 לציון האופרטור ; rrann של ההוראה הוא ו מספר המציין כתובת 11 לדוגמה , משמעות ההוראה 11 07 היא ? טען את IP בערך ; 07 למעשה , המשמעות היא עבור לביצוע ההוראה הנמצאת בתא שכתובתו . 07 | דוגמה 1 . 2 מימוש מבנה בקרה בטבלה 1 . 5 רשומה קבוצת הוראות שתבצע את הפעולה הזו ו אם B ^ niw A אזי שים 2 במשתנה A אחרת שים 2 במשתנה B הוספנו לטבלה עמודה שמתארת את כתובת ההוראה בזיכרון . עמודה זו מסייעת לנו לקבוע את ערך האופרנד הדרוש להוראות קפיצה . כמו כן בחרנו את התא שכתובתו 98 לאחסון A ואת התא שכתובתו 99 לאחסון B טבלה 1 . 5 הוראות התכנית

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר