עמוד:33

הוראת קפיצה מותנית בקבוצת ההוראות החמישית יש הוראה אחת בלבד , והיא הוראת הקפיצה המותנית . הוראה זו קובעת מי היא ההוראה הבאה שתתבצע , בהתאם לתוכן אוגר הדגלים . אם אוגר הדגלים מכיל את הערך - 1 יועבר הביצוע לכתובת שמציין האופרנד הכלול בהוראה ; אחרת - אם אוגר הדגלים יכיל את הערך , 0 ביצוע התכנית ימשיך כרגיל , מההוראה העוקבת להוראת הקפיצה המותנית . האלגוריתם הבא מתאר את אופן הביצוע של הוראת הקפיצה המותנית אם FR = 1 אזי מספר המציין כתובת IP < r- בהוראה זו יש רק אופרנד אחד , שהוא מספר ( בין 0 ל ( 99- המציין את הכתובת של ההוראה ממנה יימשך ביצוע התכנית . נזכור , שבשלב ההבאה הבא , יחידת הבקרה קוראת את ההוראה שכתובתה מצוייה ב . 1 ? - לכן , אם ערכו של אוגר הדגלים הוא ז וכתוצאה מכך IP קיבל ערך חדש , הרי שההוראה הבאה תקרא מהזיכרון מהכתובת החדשה . בהוראה זו נגדיר את הקוד 10 לציון האופרטור ; nnn ההוראה הוא : מספר המציין כתובת 10 לדוגמה , משמעות ההוראה 10 07 היא : אם אוגר הדגלים מכיל את הערך , 1 טען את IP בערך ; 07 כתוצאה מכך יעבור המחשב לביצוע ההוראה הנמצאת בתא שכתובתו . 07 הוראת קפיצה בלתי מותנית ההוראה השישית והאחרונה שנגדיר היא הוראת הקפיצה הבלתי מותנית , אשר מעבירה את הביצוע ( ללא תנאי ) להוראה כלשהי בתכנית שאינה בהכרח עוקבת להוראה הקודמת . הוראה זו היא בת אופרנד אחד , המציין כתובת של תא בזיכרון שבו נמצאת ההוראה שממנה יימשך ביצוע התכנית . הוראת הקפיצה הבלתי-מותנית מתבצעת בכל מקרה , והיא אינה תלויה בערך של אוגר הדגלים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר