עמוד:32

הוראת השוואה הסוג הרביעי של הוראות הוא הוראת השוואה . הוראה זו מבצעת השוואה בין שני אופרנדים . במקרה זה אין אופרנד מקור ואופרנד יעד , מאחר שההוראה משווה בין שני האופרנדים , ולא משנה אף אחד מהם , אלא מעדכנת את תוכנו של אוגר הדגלים FR בהתאם לתוצאת ההשוואה ; ניתן לומר , שבמקרה זה היעד הוא אוגר הדגלים . נרשום את האלגוריתם המתאר את אופן ביצוע ההוראה ? . ON האופרנד הראשון = אופרנד השני אזי FR « - 1 אחרת FR ^ O סוגי האופרנדים שאפשר לרשום בהוראה זו הם ו האופרנד הראשון יכול להיות אחד משני האתרים AX או . BX האופרנד השני יכול להיות נתון מיידי או אחד משני האוגריס AX או . BX שימו לב , אף אחד מהאופרנדים אינו יכול להיות תא בזיכרון . בהתאם לצירוף האופרנדים נגדיר שתי הוראות השוואה שונות י אוגר הדגלים יקבל את הערך 1 אם הנתונים שווים , ו0- אחרת . ניזכר במטרתנו - כתיבת תכנית לביצוע השוואה בין . B-1 A לאחר ביצוע הוראת ההשוואה , יספק לנו אוגר הדגלים מידע שבו נשתמש כדי להחליט אם עלינו לבצע את הוראת ההשמה A = 2 או את הוראת ההשמה . B = 2 השימוש במידע זה ייעשה בעזרת הוראת קפיצה מותנית . טבלה 1 . 3 הוראות השוואה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר