עמוד:30

. 7 ההוראה השביעית 00 - לאחר ביצוע ההוראה השישית , האוגר IP יצביע על כתובת התא 06 המכילה הוראה לסיום התכנית . המעבד יפסיק את פעולתו לאחר שיקרא את ההוראה ויפענח אותה . שאלה 1 . 2 א . רשמו הוראות מכונה לחיבור תוכן התא שכתובתו 99 עם התא שכתובתו 98 ולשמירת התוצאה בתא שכתובתו . 99 ב . כתבו הוראות מכונה שיגדילו ב2- את תוכנו של תא שכתובתו . 99 שאלה 1 . 3 כתבו הוראות בשפת מכונה לביצוע רצף הפעולות האלה . ? שים 34 במשתנה A שים 15 במשתנה 13 הגדל את ערכו של A ב1- חשב A + B ושים את התוצאה ב 1 $ - הניחו כי למשתנה A מוקצה התא שכתובתו 98 ולמשתנה B מוקצה התא שכתובתו . 99 איור 1 . 12 סיום מחזור ההבאה-ביצוע של ההוראה 05 98 01

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר