עמוד:28

. 3 ההוראה השלישית 03 01 98 - בשלב ההבאה קורא המעבד מהזיכרון את ההוראה השלישית מכתובת 02 ( הכתובת שמורה באוגר ( IP ומקדם את אוגר IP ב , 1- כך שהוא מצביע על ההוראה הבאה ( הרביעית בתכנית . ( לאחר פענוח ההוראה מתחיל שלב הביצוע : המעבד פונה לזיכרון כדי לקרוא את הנתון מכתובת 98 ואחסונו באוגר . AX לאחר ביצוע הוראה זו מצב האוגרים והזיכרון הוא : . 4 ההוראה הרביעית 03 02 99 - תהליך ביצוע ההוראה הזו וההוראות הבאות הוא זהה , לכן נסתפק בהצגת מצב הזיכרון והאוגרים בסיום ההוראה . בסיום הוראה זו נקרא הנתון 54 מהתא שכתובתו 98 ונשמר באוגר . BX לאחר ביצוע הוראה זו מצב האוגרים והזיכרון הוא כמתואר באיור . 1 . 10 . 5 ההוראה החמישית 07 01 02 - בסיום ביצוע הוראה זו , האוגר AX מכיל את הסכום של . 54 + 23 בהתאם לכך מצב האוגרים והזיכרון בסיום ביצוע ההוראה הוא כמתואר באיור . 1 . 11 איור 1 . 9 סיום מחזור הבאה-ביצוע של ההוראה 03 01 98

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר