עמוד:26

המעבד כותב את הנתון 23 בתא שכתובתו . 98 מצב האוגרים והזיכרון בסיום ההוראה מתואר באיור 1 . 7 ב . נ . ההוראה השנייה 04 99 54 - מאחר ששלב הביצוע במחזור ההבאה-ביצוע הסתיים , עוברת יחידת הבקרה אל שלב ההבאה הבא . להלן תיאור ההתרחשויות א . שלב ההבאה של ההוראה השנייה דומה לשלב ההבאה של ההוראה הראשונה , כלומר : המעבד קורא מהזיכרון את ההוראה מכתובת 1 ( הכתובת ששמורה באוגר ( IP ומיד מקדם את אוגר IP ב , 1- כך שהוא יצביע על ההוראה הבאה ( השלישית בתכנית , שכתובתה . ( 02 לאחר מכן הוא מפענח את ההוראה שהובאה זה עתה , דהיינו : ההוראה השנייה . בסיום שלב ההבאה של ההוראה השנייה מצב האוגרים והזיכרון הוא ו איור 1 . 7 ב סיום שלב הביצוע של ההוראה 04 98 23

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר