עמוד:24

AX אל המשתנה . A בנוסף , נגדיר שני תאי זיכרון בכתובות 98 ו99- בהן נשתמש . בתא שכתובתו 98 נאחסן את A ובתא שכתובתו 99 נאחסן את . B כעת נרשום תכנית בשפת מכונה של המחשב שלנו 1 הסבר הוראה בשפת נוכונה שים את הנתון 23 בתא שכתובתו 04 98 23 98 שים את הנתון 54 בתא שכתובתו 04 99 54 99 שים את תוכן התא שכתובתו 98 באוגר 03 01 98 AX שים את תוכן התא שכתובתו 99 באוגר 03 02 99 BX חשב AX + BX ושים את התוצאה באוגר 07 01 02 AX שים את תוכן אוגר AX בתא שכתובתו 05 98 01 98 סיום 00 כדי לבצע את ההוראות , יש לרשום בזיכרון אותן ואת הנתונים , כאשר ההוראות מאוחסנות ברצף של תאים בזיכרון המתחיל בתא שכתובתו . 0 נציין כי במחשב אמיתי מערכת הפעלה אחראית על פעולה זו . מצב הזיכרון והאתרים לאחר כתיבת התכנית לזיכרון מוצג באיור . 1 . 6 איור 1 . 6 מצב התחלתי של התכנית בדוגמה 1 . 1

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר