עמוד:23

נרשום כמה הוראות לדוגמה חשב AX + 27 ושים את התוצאה 06 01 27 AX-1 חשב AX + BX ושים את התוצאה 07 01 02 AX-n המגבלה על סוגי האופרנדים , האפשריים בכל פעולה , מגבילה את מספר ההוראות בהן נוכל להשתמש , אולם היא מאפשרת מבנה מעבד פשוט ויחידת פענוח פשוטה . הוראת סיום כדי לסיים את ביצוע התכנית , נגדיר הוראת סיום שקוד הפעולה שלה הוא , 00 הוראה זו היא ללא אופרנדים . דוגמה 1 . 1 תכנית לחיבור מספרים נרשום תכנית בשפת המכונה שהגדרנו שתבצע את הפעולות האלה : שים את הנתון 23 במשתנה A שים את הנתון 54 במשתנה B חשב A + B ושים את התוצאה ב ^ בתכנית זו B-7 A מציינים משתנים בזיכרון . תהליך התכנון נשתמש בהוראות העברה כדי להשים נתונים למשתנים B-7 A כיוון שלא קיימת הוראה לחיבור שבה אחד מהאופרנדיס הוא תא זיכרון , נעתיק את הנתונים מ ^ B- ) אל האתרים BX ^ AX נחבר אותם ונשמור את התוצאה באוגר . AX לסיום נעתיק את התוצאה מאוגר טבלה 1 . 3 הוראות חיבור

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר