עמוד:19

שימו לב , הוראה נקראת תמיד משמאל לימין . ההוראה מתחילה תמיד עם מספר המציין את האופרטור ואחר כך נרשמים מספרים המגדירים את האופרנדים , בשפת מכונה של המחשב שלנו , אופרנד יכול להיות מאחד משלושת הסוגים הבאים : נתון מיידי , שזהו נתון שהוא עצמו רשום בהוראה אחד האוגרים ( AX , BX ) תא בזיכרון כפי שכבר נאמר , הוראה מיוצגת כמספר . כיוון שכל הוראה נשמרת בתא אחד בזיכרון , המספר שמייצג את ההוראה יהיה לכל היותר בן 6 ספרות . כחלק מהגדרת אוסף הוראות המכונה עלינו לקבוע קוד מספרי ייחודי לכל אופרטור ולכל אופרנד , כך שהפענוח של ההוראה יהיה חד משמעי . במחשב שלנו נגדיר כל אופרטור ואופרנד כמספר בין 0 ל . 99- כמו-כן נקבע קודים מספריים לאוגרים המשתתפים בביצוע פעולות אריתמטיות-לוגיות , כאשר : - קוד 01 מציין את האוגר - AX קוד 02 מציין את האוגר BX לדוגמה , המבנה של הוראה שיש בה שני אופרנדים יהיה ו [ xx ] [ yy ] [ zz ] [ xx ] הוא מספר בן שתי ספרות המציין סוג פעולה ( אופרטור ;( [ zz ] -1 [ yy ] הם מספרים בני שתי ספרות המציינים אופרנדים . לדוגמה , בהוראה : 06 01 12 הקוד 06 מציין אופרטור , בדוגמה זו הוראת חיבור ( אותה נציג בהמשך , ( והמספרים 12 ו01- מציינים אופרנדים , בדוגמה זו : 01 מציין אוגר , AX ו12- הוא נתון מיידי . 1 . 3 . 3 כתיבת תכנית המחברת שני משתנים לאחר שהגדרנו מבנה של הוראת מכונה , נגדיר שלוש הוראות ) הוראת העברה ( זהו המונח המקובל בשפת אסמבלי להשמה , ( הוראת חיבור והוראה לסיום ביצוע התכנית . לאחר שנדגים כיצד כותבים תכנית פשוטה עם הוראות כאלה , נציג שלושה סוגים נוספים של הוראות , שיאפשרו לכתוב מבנה בקרה מותנה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר