עמוד:18

1 . 3 . 2 מבנה הוראה בשפת מכונה הוראה בשפת מכונה , כמו הוראה בשפה עילית , מתארת את הפעולה שיש לבצע ואת הנתונים הדרושים לביצוע הפעולה . הפעולה נקראת "אופרטור" ; ( operator ) דוגמה לאופרטור בשפת אסמבלר ו , MOV כאשר מקבילו בשפת C הוא הסימן .= הנתונים נקראים "אופרגדיט" ( operand ) , דוגמה לאופרנדים תוכלו לראות במשפט ההשמה הרשום להלן בשפה עילית בשפת A = 8 ; : C בשפת פסקל : A := 8 ; משפט ההשמה הזה כולל אופרטור אחד ( = ) ושני אופרנדיס A mnwnn r והנתון . 8 אך לא לכל המשפטים בשפה עילית יש מבנה פשוט ; לדוגמה נרשום משפט מורכב יותר -.בשפת A = A + B C : C בשפת פסקל : A := A + B - C ; משפט זה כולל שלושה אופרטרים : = - + ושלושה אופרנדים . CBA : בשפה עילית יש משפטים יותר מורכבים , כגון משפט for או משפט if הכוללים תנאים לוגיים מורכבים ; בהמשך נלמד , שגם בשפת אסמבלי ישנן הוראות הסתעפות , אך הן פשוטות בהרבה מפסוקי הסתעפות בשפות עיליות . בניגוד למורכבות של ההוראות בשפה עילית , המבנה של הוראת מכונה הוא הרבה יותר פשוט . כל הוראה צריכה לכלול רק אופרטור אחד , ומספר האופרנדים משתנה בין 0 ל . 2- מבנה הוראות פשוט מאפשר לבנות חומרה מתאימה לביצוע ההוראה בצורה יעילה . במחשב שלנו הוראה תהיה בנויה במתכונת של אחד משלושת המבנים האלה ' הוראה ללא אופרנדים : [ אופרטור ] הוראה עם אופרנד . ? [ אופרנד יעד ] [ אופרטור ] הוראה עם שני אופרנדים | [ אופרנד מקור ] [ אופרנד יעד ] [ אופרטור ]

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר