עמוד:16

ב . המעבד המעבד במחשב שלנו כולל שתי יחידות עיקריות , שכל אחת מהן מטפלת בשלב אחר של מחזור ההבאה-ביצוע : יחידת הבקרה מטפלת בשלב ההבאה של הוראה מהזיכרון ( כולל גם פענוח של הוראה ) יחידת הביצוע מטפלת בביצוע הוראות אריתמטיות והוראות לוגיות כדי לבצע את שלב ההבאה צריכה יחידת הבקרה לדעת את הכתובת של התא שבו מאוחסנת ההוראה שעליה לבצע , והיא צריכה לשמור את ההוראה שנקראה מהזיכרון כדי שתוכל לפענח אותה . לשם כך כוללת יחידת הבקרה כמה יחידות זיכרון קטנות , שכל אחת מהן היא בגודל תא אחד , היכול להכיל מספר בן 6 ספרות ( כמו תא בזיכרון . ( כל יחידת זיכרון כזו נקראת "אוגר" ; ( register ) לכל אוגר יש שם שמציין את תפקידו ובו משתמשים כאשר פונים לאוגר . אוגר אחד משמש לשמירת הכתובת של ההוראה שהמעבד צריך להביא מהזיכרון . אוגר זה נקרא "מצביע להוראה" Instruction Pointer ) ובקיצור . ( IP אוגר שני משמש לשמירת ההוראה שהובאה מהזיכרון אל המעבד והוא נקרא '' אוגר הוראות" Instruction Register ) ובקיצור . ( IR זהו האוגר שבו מאחסנים את ההוראה שצריך לפענח ולעבד . איור 2 . 4 מבנה סכמתי של המחשב הפשוט

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר