עמוד:12

לפרטים כיצד ימומשו פעולות אלה , מפני שקיימת רמה נמוכה יותר שתפקידה לטפל במימוש הפעולות . ברמה העליונה , רמה , L 6 המשתמש ביישומי מחשב ( כמו משחקים , מעבד תמלילים , תוכנה לניהול משרד ) מתקשר עם המחשב באמצעות ממשק משתמש הכולל בדרך-כלל תפריטים , כפתורים וצלמיות . המשתמש מתעניין בפעולות שהיישום מאפשר לו והוא מניח כי קיימת שכבה נמוכה יותר , רמה , L 5 שבאמצעותה יוגדרו הפעולות של היישום . להגדרת הפעולות שברמה , L 5 המתכנת משתמש בהוראות בשפה עילית כלשהי , והוא מניח שקיים , בשכבה נמוכה יותר , מנגנון כלשהו שתפקידו להוציא לפועל את ההוראות ולבצען . המנגנונים שקיימים ברמה נמוכה יותר , רמה , L 4 התומכים בתכנית ומאפשרים את הרצתה , הם מערכת ההפעלה ומהדר המתאים לשפה שבה הוא נכתב , שתפקידו לתרגם את התכנית לשפת מכונה . חלקים רבים ממערכת ההפעלה כתובים בשפת עילית , אך בנוסף יש חלקים הכתובים בשפת אסמבלי , שנמצאת ברמה . L 3 באופן דומה , מתכנת בשפת אסמבלי מניח שברמה נמוכה יותר , רמה , L 2 קיימת שפת מכונה אשר ההוראות בה מקודדות כמספרים בינאריים . ההוראות בשפת אסמבלי ובשפת מכונה מתייחסות לארכיטקטורה של המחשב , המוגדרת ברמה . L 1 הארכיטקטורה מגדירה מודל מופשט של מבנה המחשב ושל הוראות המכונה ו הארכיטקטורה ממומשת באמצעות מעגלים ורכיבים אלקטרוניים ( מערכת פיזית ) הנמצאים ברמה הנמוכה ביותר , רמה . L 0 איור 1 . 2 רמות ההפשטה במחשב

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר