עמוד:2

כתיבה שרה פולק ייעוץ אקדמי ד"ר דן אהרוני ייעוץ דידקטי ד"ר צבי פירסט קריאה והערות סופי גילליס ישראל זילברשטיין ראובן חוטובלי דינה קראוס משרד החינוך האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים המרכז לטכנולוגיה חינוכית ( מטח ) מקט 1043311 מהדורת ניסוי © מהדורת תשס '' ז . 2006 - כל הזכויות שמורות למשרד החינוך . בית ההוצאה לאור של המרכז לטכנולוגיה חינוכית , קרית משה רואו , רח' קלאוזנר , 16 רמת-אביב , ת '' ד , 39513 תל-אביב The Centre For Educational Technology 16 Klausner St ., Ramat-Aviv , P . O . Box 39513 , Tel-Aviv , . 61394 , . 61394 . Printed in Israel זכויות הקניין הרוחני , לרבות זכויות היוצרים והזכות המוסרית של היוצר / ים בספר זה מוגנות . אין לשכפל , להעתיק , לסכם , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגר מידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני , אופטי , מכני או אחר , כל חלק שהוא מספר זה . כמו כן , אין לעשות שימוש מסחרי כלשהו בספר זה , בכולו או בחלקים ממנו , אלא אך ורק לאחר קבלת רשות מפורשת בכתב ממטח ( המרכז לטכנולוגיה חינוכית . ( עריכה לשונית אילנה גולן ד"ר דן אהרוני ( פרקים ( 1-5 איורים רונית בורלא הפקה אביבה אבידן עיצוב עטיפה אבי חתם המרכז הישראלי לחינוך מדעי-טכנולוגי ע"ש עמוס דה-שליט האוניברסיטה הפתוחה בית-הספר לטכנולוגיה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר