עמוד:153

ונקבל , * in ( ' ) - * out ( ' ) = = i ^ 1 41 Aut [™*( 271 (/ in - / out )' + (^ n 4 > ut )) + COs ( 27 l (/ in + / out ) ' + ( 4 n + < kut ))] כאשר vco-n נמצא סמוך למצב של נעילת תדר , נוכל לומר כי , / out « 0 = / in A / כאשר יש נעילת תדר מלאה , A / = 0 בקירוב . 4 > ut )) + «> s ( 47 r / in / + ( 4 + 4 > ut ))] ^ m ( 0 ^ omW = ^ in ^ om [ H ^ + ( 4-4 ) ut )) + COs ( 27 t ( 2 / in ) ' + (^ ^ ut ))] 4 /? + ( 4 ^ in * ^ out [^( DVD נבחן את פעולת המסנן המעביר הנמוכים . ( LPF ) ראשית , מסנן זה חוסם את תדר הסכום ( 2 / 1 „) ולכן , ((** - d 0 ^ ^)»» 1 u 0 M 4 wrn מסע זה ממצע בזמן את תדר ההפרש . במצב נעילה , כאשר תדר ההפרש ( A /) שווה אפס , במוצא המסנן מופיע מתח ישר , שערכו יחסי לקוסינוס הפרש המופע בין שני האותות . כלומר , ^ x in (/) ? x out (/) = ^ cos ( $ „ - <* out ) מתח זה נקרא אות השגיאה של . VCO-n הוא גורס לשינוי התדר כאשר תדר המבוא / in משתנה . במצב נעילה בתדר המרכזי , f מתח השגיאה הוא אפס ( אחרת VCO-n ישנה את התדר במוצאו . ( לשם כך שני תנאים חייבים להתקיים י . 1 הפרש המופעים של המערכת יהיה . < frn - < j > = ± 90 ° נזכור כי . cos ( ± 90 ° ) = 0 נניח כאן שהפרש המופעים הוא . 2 . $ - < p ouX = 90 ° הפרש התדרים יהיה שווה אפס , כלומר , A / = 0 . 27 t במצב זה תדר VCO-n עוקב אחר תדר אות המבוא .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר