עמוד:145

שאלה 3 . 3 א . אתרו את דפי הנתונים של הרכיב , 74 HC 4046 שהוא רכיב . PLL הסבירו את תפקידו במעגל שבאיור 3 . 9 על-פי תרשים ההדקים שלו . ב . על-פי דפי הנתונים שאיתרתם , הסבירו את תפקידם של הפוטנציומטרים Px ו /' 2- המשולבים במעגל המשדר באיור . 3 . 9 ג . * על-פי דפי הנתונים של הרכיב ועל-פי הרכיבים החיצוניים המחוברים אליו , מצאו את הקבוע , , k f של VCO-n ברכיב PLL זה . ד . מהו תדר הפעולה של הרכיב במתח הזנה של 4 . 5 V ובמתח הזנה של ? 6 V שאלה 3 . 4 א . מצאו את נקודת העבודה של £ > , במעגל המשדר באיור . 3 . 9 ב . בהנחה שהתנגדות המוצא בהדק 4 של הרכיב 74 HC 4046 היא , 100 0 והמתח ללא העמסה בהדק זה הוא , 5 V חשבו את משרעת הזרם בדפ"א . מקלט FM באיור 3 . 10 מוצג מעגל של מקלט FM המבוסס על גלאי . PLL רשות 3 . 10 WM מעגל של מקלט FM

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר