עמוד:139

כיוון שהפונקציה coso ) t משתנה בגבולות , ± 1 הסטייה המרבית של תדר הגל הנושא תלויה בתנופה המרבית של האות המאפנן ולכן אפשר להגדיר , A / = k f A m ואפשר לרשום ביטוי לאות המאופנן FM בצורה הזאת ! ( 3-3 ) A > M (/) = A cos ( a t + Psma > m t ) כאשר , / 3 = ^ - m J שאלה 3 . 1 במשדר FM אות הגל הנושא הוא ו 106 /) ^ c ( ' ) - 5 sin ( 480 האות המאפנן הוא yap X ( t ) = 4 sin ( 12- 103 /) i האפנון הוא k f = 250 kHz / V / א . מהי סטיית התדר במשדר ומהו התדר המרבי והתדר המזערי בו ? ב . מהו מקדם האפנון ? ג . רשמו ביטוי לאות המאופנן כתלות בזמן . אפנון FM באמצעות מועד vco באיור 3 . 2 מוצג אופיין עקרוני של מתנד VCO ( מתחי המבוא למתנד ותחום תדרי פעולתו הם אלה הקיימים במתנד שבפרויקט ;( אפשר לראות שלמבוא vco-n מחובר מתח קבוע בשיעור של 3 V ( מתח היסט . ( מתח זה קובע את התדר המרכזי של המתנד , , f שהוא גם תדר הגל הנושא ( במקרה שלנו : \ f = 5 MHz סביב התדר המרכזי הזה , התדר משתנה על-פי ערכו הרגעי של אות השמע אשר רוכב על מתח ההיסט . הקשר בין סטיית המתח במבוא לסטיית התדר במוצא הוא לינארי ונקבע על-ידי שיפוע הקו הישר שבגרף . שיפוע זה הוא מקדם האפנון , . k f

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר