עמוד:138

רקע עיוני אפנון FM התבוננו באיור 3 . 1 א . תוכלו לראות בו גל סינוס ואות מידע ; את גל הסינוס נכנה גל נושא ( Carrier ) תסמנו ; c ( i ) -n את אות המידע נסמן x ( ty 2 כאשר תנופת האות המאפנן תהיה , 0 יופיע במוצא המתנד אות הגל הנושא בתדר המרכזי . כאשר אפנון FM מתבצע , השינויים בתדר האות הנושא יהיו יחסיים לתנופת האות המאפנן , כפי שאפשר לראות באיור 3 . 1 ב . קצב שינוי האות המאופנן יהיה יחסי לערכו הרגעי של האות המאפנן . בעבור אות מאפנן סינוסי אפשר לרשום את האות המאופנן ( 3-1 ) ^ FM ( 0 = ^ C COS ( 0 t + f , m ? sin 0 ) t k A m . ; \ ) - A c תנופה מרבית של הגל הנושא - co c תדירות זוויתית של הגל הנושא - k f קבוע אפנון התדר - A m תנופה מרבית של האות המאפנן - co m תדר האות המאפנן מגזירה של האות המאופנן , FM לפי הזמן , מתקבל ביטוי של השתנות תדר האות המאופנן בזמן , שהוא יחסי לאות המאפנן : r ( 3-2 ) f ( t ) = f + k A cos ( a t איור 3 . 1 א גל נושא ואות מאפנן איור 3 . 1 ב אות מאופנן

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר