עמוד:137

פרויקט 3 העברת אות חוזי מאופנן FM באמצעות אור , בסיב אופטי ובאוויר מבוא בפרויקט הקודם בנינו מערכת להעברת אות חוזי בסיב אופטי מתוך שימוש באפנון ישיר של משרעת האות . ( AM ) בפרויקט זה נבנה ונבדוק מערכת להעברה אופטית של אות חוזי מתוך שימוש באפנון תדר . ( FM ) בשונה מהפרויקט הקודם , שבו אות החוזי מאפנן ישירות את הזרם בדפ"א , בפרויקט זה אות החוזי מאפנן את תדר הזרם ולא את גודלו . האפנון יבוצע באמצעות מתנד מבוקר תדר . ( Voltage Controlled Oscillator - VCO ) באופן זה , במוצא המתנד המבוקר על-ידי אות החוזי , אות החוזי מתקבל באפנון . FM האות המאופנן מחובר לממיר למעגל הגברה / דחיפה , כבפרויקט . 2 האות המאופנן משודר דרך סיב אופטי , או דרך האוויר , אל המקלט . במסגרת פרויקט זה נציע ניסויים שישוו בין שתי שיטות התמסורת האופטית האלה . מקלט המערכת מורכב מגלאי הממיר את אות האור המאופנן לאות חשמלי . גילוי אות החוזי נעשה באמצעות מערכת , ( Phase Locked Loop ) PLL שעל אופן פעולתה נרחיב את הדיבור בהמשך . לאחר הגילוי , אות החוזי מחובר לצג חוזי שהתמונה המשודרת מתקבלת בו . לבסוף , במסגרת הפרויקט נציע מערך בדיקה שישווה בין ביצועי המערכת בפרויקט הקודם ( פרויקט ( 2 לביצועי המערכת בפרויקט זה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר