עמוד:136

. 10 מדדו את התנופה בנקודה TP 2 ורשמו אותה . . 11 חברו את מוצא המגבר J 2 למשגוח בעל עכבת מבוא של , 75 £ 1 מדדו ורשמו את התנופה בנקודה . 12 . TP 2 כבו את ספק הכוח ; נתקו את קצה המוליך המחובר לנקודה 8 במעגל המוכלל וחברו אותו לנקודה 7 במעגל המוכלל . הפעילו את ספק הכוח . הסבירו את השפעת השינוי על פעולת המערכת . הרחבת השינויים במערכת שבניתם בשלב זה של הפרויקט , עליכם להציע שינויים נוספים במערכת ולבדוק את השפעתם של שינויים אלו על פעולת המערכת . לדוגמה ? השפעת שינוי ההגבר של המגבר המוכלל t / , על התמונה המתקבלת במשגוח ; השפעת החלפת הדפ"א במעגל מרכיב קצה ייעודי לדיודה בדידה , או להפך . בצעו את שני השינויים האחרונים ובדקו את השפעתם על פעולת המעגל . הציעו , לפחות , עוד שלושה שינויים נוספים . רשמו מהם השינויים שבצעתם , ומהן הבדיקות שאתם מבצעים . רשמו בדוח את מהלך הבדיקות , את התוצאות המתקבלות ואת המסקנות המתקבלות מתוצאות אלה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר