עמוד:135

שאלה 2 . 9 א . אתרו את דפי הנתונים של הפוטו-דיודה מסוג IF-D 91 וציינו : מהם אורכי הגל שהדיודה פועלת בהם ? מהם זמני העלייה והירידה שלה ? מהו הקיבול המופיע בין הדקיה ? ב . אתרו את דפי הנתונים של הפוטו-דיודה מסוג SPH 2030 וציינו : מהם אורכי הגל שהדיודה פועלת בהם ? מהם זמני העלייה והירידה שלה ? מהו הקיבול המופיע בין הדקיה ? שאלה 2 . 10 אתרו את דפי הנתונים של הטרנזיסטור . Q \ בהתייחס לאיור , 2 . 5 הניחו שהמתח במוצא של המגבר U , הוא . 9 V א . חשבו את נקודת העבודה של הטרנזיסטור . 01 ב . מהו סוג החיבור שהטרנזיסטור פועל בו ? ביצוע הפרויקט . 1 בנו את המשדר שמתואר באיור . 2 . 2 . 2 מדדו את נקודות העבודה של שני הטרנזיסטוריס ורשמו אותן ו השוו את התוצאות המתקבלות לתוצאות החישוב בשאלה . 3 . 2 . 5 חברו למבוא המגבר מתח של , 1 V משיא לשיא . מדדו ורשמו את תנופת המתח במוצא וחשבו את תנופת הזרם בדפ"א . השוו את התוצאות המתקבלות לתוצאות שקיבלתם בשאלה 2 . 5 ובשאלה . 4 . 2 . 7 בנו את מעגל המקלט המופיע באיור . 5 . 2 . 5 מדדו ורשמו את מתח המוצא של המגבר המוכלל . TP 1 . 6 מדדו את נקודת העבודה של הטרנזיסטור Q x ורשמו אותה . . 7 חברו אות חוזי למבוא המשדר , וחברו סיב אופטי , באורך של 2-H מטרים , בין המשדר למקלט . . 8 מדדו את תנופת האות במוצא המגבר בנקודת בדיקה . TP 1 שנו את הגבר המגבר ורשמו את התנופה בנקודת הבדיקה Jap > בעבור j 7 שני המצבים הקיצונים של הפוטנציומטר 1 V ^^ ^^^^^ /> , ^^^^ ^^^^^^ TIN V 77 J . 9 . P x משיא לשיא , בנקודה . TP 1

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר