עמוד:133

עוצמת האור הנפלט מהדיודה בזרם של 10 mA מוגדרת כעוצמה שגודלה כפי שתוכלו לראות , ניתן , בקרוב , להתייחס לאופיין כלניארי . התנהגות לינארית זו של הדיודה מאפשרת להשתמש בדפ"א לשם אפנון תקבילי ( אנלוגי ) של האות האופטי . שאלה 2 . 5 א . הסבירו היכן יש למקם את נקודת העבודה של הדפ '' א , שתאופיין שלה מופיע באיור , 2 . 4 כדי שיהיה אפשר להפעילה באופן מיטבי כמאפננת . ב . מהו הזרם המרבי הרגעי שאפשר להזרים בדפ"א כאשר-היא פועלת כנדרש בסעיף א ? שאלה 2 . 6 לגבי המערכת שבאיור : 2 . 2 א . בהנחה שאות המבוא למערכת הוא אות חילופין סינוסי של , 1 VP . P מהי תנופת המתח המרבית הצפויה בנקודה TP 2 י ב . מהי המשרעת המרבית של הזרם בדפ"א בתנאים אלול שאלה 2 . 7 בנו את מעגל המשדר המופיע באיור 2 . 2 בתוכנת הדמיה . חברו למעגל מקור מתח סינוסואידלי בתדר של 1 MHz ובמשרעת מרבית של 0 . 1 V במבוא המשדר . א . סרטטו בדוח את גרף תלות הזרם בדפ"א במתח המבוא . ב . חשבו את ההגברה לאות קטן ( כלומר את מוליכות המעבר ) של מעגל הדוחף . באיור 2 . 5 מסורטט מעגל המקלט שנבנה במסגרת הפרויקט . הוא מורכב מגלאי , ממעגל הגברה וממעגל דוחף . מעגל ההגברה מגביר את אות הגלאי , ומעגל דוחף המספק זרם מוצא בעוצמה המספיקה להפעלת הצג ( התנגדות מבוא אופיינית של הצג היא . ( 75 £ 2 ) הרכיב , ux המחובר למעגל , הוא מגבר מוכלל , שאפשר לשנות את הגברתו באמצעות פוטנציומטר חיצוני ן . /' הגלאי הוא רכיב הקצה הייעודי מסוג . IF-D 91 לחילופין , אפשר להשתמש בפוטו-דיודה מסוג , SPH 2030 שאפשר לחברה לסיב באמצעות שרוול בידוד מתכווץ .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר