עמוד:131

שאלה 2 . 2 לגבי המערכת שבאיור : 2 . 2 א . מהו סוג חיבור הקיים בין הטרנזיסטורים Qx ו- ל £ ? ב . חשבו את נקודות העבודה של שני הטרנזיסטורים ; היעזרו בדפי הנתונים שלהם למציאת המאפיינים הדרושים לחישוב . ג . האם הדפ"א פועלת בתחום המותר לפעולתה ? ד . סרטטו את סכמת התמורה לזרם חילופין של המעגל שבאיור ; 2 . 2 חשבו את עכבת המבוא ( נקודת בדיקה , TP 2 את הגבר המתח , את הגבר הזרם ואת עכבת המוצא של המגבר . ה . * חשבו את הגבר מוליכות-העברה ( היחס בין זרם החילופין בדפ"א למתח החילופין במבוא . ( ו . * הסבירו מדוע אי אפשר להשתמש במגבר שרת 741 כחלק מהמעגל שבאיור . 2 . 2 באיור 2 . 3 מתואר מבנה עקרוני של התקן הדפ"א שנשתמש בו . דרך הדפ '' א , באמצעות ההדקיס המסומנים ב1- וב , 2- זורם אות זרם מאופנן . הדפ"א נמצאת בתוך זיווד מיוחד , אשר מאפשר לצמד , באופן יעיל , בין אות האור הנוצר בדפ"א לקצה הסיב האופטי ( סיב פלסטי במקרה שלנו . ( הגליל המחורץ המופיע באיור משמש להידוק הסיב האופטי להתקן , באופן שימנע את נפילתו . בקדמת ההתקן מותקנת עדשה קטנה - תפקידה לרכז את אלומת האור שפולטת הדפ"א . רשות אייר 2 . 3 מבנה עקרוני של דפ '' א בתוך זיווד המאפשר חיבור לסיב אופטי

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר