עמוד:130

בפרויקט נבנה את המשדר ואת המקלט , ונחברם לסיב אופטי , למצלמה ולצג . המשדר באיור 2 . 2 מסורטט מעגל המשדר האופטי שנבנה במסגרת הפרויקט הנוכחי . המשדר מורכב ממעגל דוחף ומדפ"א . אות המבוא למשדר , שהוא אות חוזי , מחובר לנקודה n המגבר הוא מגבר טרנזיסטורי דו-דרגתי . שאלה 2 . 1 זהו את המעגל הדוחף שבאיור . 2 . 2 הנחיה ן איזה סוג מגבר מתואר באיור - מגבר מתח , מגבר זרם , מגבר התנגדות-העברה או מגבר מוליכות-העברה ? איור 2 . 2 מעגל המשדר האופטי שנבנה בפרויקט - מורכב מדפ"א וממעגל דוחף

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר