עמוד:126

ביצוע הפרויקט בדיקה ראשונית של פעולת המערכת . 1 הרכיבו את מעגל המשדר המסורטט באיור 1 . 4 ואת מעגל המקלט המשורטט באיור . 1 . 5 יש להרכיב את המערכות על-גבי מטריצות ולהפעיל את המקלט באמצעות סוללה , כך שיהיה אפשר להרחיק את המקלט מהמשדר . . 2 חברו אוזניות לשקע המתאים במקלט . . 3 הפעילו את המקלט ואת המשדר . . 4 בדקו את התקינות של פעולת המערכת על-ידי השמעת קולות במשדר ובדיקת האותות הנקלטים במקלט . בצעו את הבדיקה במרחקים שונים , החל ממרחק של מטר אחד . המשדר והמקלט צריכים להיות זה מול זה והפוטו-טרנזיסטור במקלט צריך להימצא בקו ראייה עם הדפ"א במשדר ( הצירים האופטיים של שניהם צריכים להתלכד . ( רשמו מהו המרחק המרבי שנקלט בו אות באיכות סבירה . . 5 בדקו את ההשפעה של שינוי הזווית בין הצירים האופטיים של הפוטו-טרנזיסטור והדפ"א , על איכות האות הנקלט . בצעו את הבדיקה בעבור מרחקים שונים ובעבור זוויות שונות . רשמו את התוצאות המתקבלות בטבלה מתאימה . . 6 כבו את המשדר ואת המקלט . ביצוע מדידות במערכת משדר-מקלט מדידת נקודות העבודה של הטרנזיסטור ושל הדפ"א . 7 הרכיבו את מעגל המשדר הבסיסי המופיע באיור 1 . 2 על-גבי מטריצה . . 8 הפעילו את המעגל . מדדו את מתחי הרכיבים השונים וחשבו את זרם המנוחה של הדפ"א . אל תפרקו את המעגל . השוו את תוצאות המדידה של נקודת העבודה לתוצאה שחישבתם בשאלה . 1 . 1 . 9 הרכיבו את מעגל המשדר המופיע באיור 1 . 3 על-גבי מטריצה נוספת . . 10 מדדו את זרם המנוחה של הדפ"א במשדר ורשמו אותה . השוו את התוצאה שקיבלתם כעת לתוצאת החישוב שקיבלתם בשאלה 1 . 6 בעבור נקודת העבודה של הטרנזיסטור . הזניחו את זרם הבסיס של הטרנזיסטור . . 11 מדדו את מתח המנוחה של הקולט וחשבו באמצעותו את מתח הדפ"א . בידקו אם מתח זה הוא , 2 V בקירוב ( קירוב מקובל למתח עבודה של דפ"א . (

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר