עמוד:125

במצב המסורטט , הגבר המגבר הוא . 20 על-ידי חיבור הקבל C 3 בין ההדקים 1 ו8- של מגבר השרת , ההגבר גדל ל . 200- מחברים אוזניות או רמקול אל השקעים . / , ו .. / 2- הוספת הנגד rf , והקבל C \ מאפשרים שינוי ברוחב הסרט של המקלט . נחבר את מוצא המקלט למבואו של משקף תנודות לשם ביצוע מדידות במערכת . שאלה 1 . 12 הסבירו את תפקידיהם של שלושת הרכיבים שלהלן המחוברים למעגל המקלט ו א . טרנזסיטור . Q \ ב . פוטנציומטר . P \ ג . מגבר שמע מסוג . LM 386 שאלה 1 . 13 חפשו באינטרנט דף נתונים של מגבר השמע . LM 386 הסבירו מתוך דף הנתונים כיצד נקבע הגבר המגבר . א » ור 1 . 5 מקלט לאות אור המאופנן על-ידי אות שמע

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר