עמוד:124

שהגבר המתח במעגל זה גדול art בניגוד להגבר מתח בשיעור יחידה שהתקבל בשני המעגלים הקודמים . * שאלה 1 . 9 הוסיפו למעגל שבניתם בהדמיה , על-פי המעגל שבאיור , 1 . 3 את השיפורים שנוספו באיור . 1 . 4 החליפו את המיקרופון הקיבולי שבמבוא המשדר , במחולל לאות סינוסי שעוצמת האות שלו היא , 60 mVP . P הפועל בתדרי שמע . חשבו את תגובת התדר של המשדר באמצעות התוכנה , והשוו אותה לתגובת התדר שקיבלתם בשאלה . 1 . 8 * שאלה 1 . 10 א . מדדו בהדמיה את המתח הישר בנקודת הבדיקה . TP 1 ב . מדדו בהדמיה את המתח הישר בנקודת הבדיקה . TP 2 ג . חשבו את נקודת העבודה של הטרנזיסטור . Q { הניחו שמתח הדפ"א הוא 2 V בקירוב . ד . חשבו את זרם המנוחה של הדפ"א . ה . מדדו בהדמיה את תנופת מתח המוצא בנקודת הבדיקה TP 2 בעבור אות מבוא של . 60 mVP . p ו . חשבו את תנופת הזרם בדפ"א . שאלה 1 . 11 מהו סוג האפנון המתבצע בדפ"א שבמשדר ? נמקו את תשובתכם . מעגל המקלט באיור 1 . 5 מסורטט מעגל המקלט . שני הרכיבים הפעילים במעגל הם הגלאי ( הפוטוטרנזיסטור ) Qx ומגבר השמע ( מגבר שמע מוכלל . ( LM 386 שאלת רשות

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר