עמוד:122

שאלה 1 . 4 השוו את שני מעגלי הדוחף ( שבאיורים 1 . 2 ו . ( 1 . 3- א . תארו את השינויים שהוכנסו במעגל מוליכות-העברה . ב . מהו , לדעתכם , השינוי העיקרי שנעשה ? שאלה 1 . 5 הסבירו כיצד מתבצעת הגברת הזרם על-ידי צירוף של מגבר שרת וטרנזיסטור . שאלה 1 . 6 א . הסבירו את היתרון שיש לשימוש במגבר זרם ( איור ( 1 . 3 לעומת השימוש במגבר מתח בעל הגבר יחידה ( איור ( 1 . 2 במעגלי המשדר . ב . חשבו את נקודת העבודה של הטרנזיסטור ואת זרם המנוחה בדפ"א . ג . חשבו את המשרעת המרבית של זרם הדפ"א בעבור אות מבוא של . 2 Vpp שאלה 1 . 7 בנו בתוכנת הדמיה את מעגל המגבר שבאיור . 1 . 3 בצעו שוב את הסעיפים שבשאלה . 1 . 3 האם העיוות הנוצר בזרם הדפ"א קטן יותר במעגל זה לעומת העיוות שנוצר במעגל שבאיור ? 1 . 2 איור 1 . 3 מעגל המשדר הבסיסי ( המופיע באיור , ( 1 . 2 אשר הותאם להגברת זרם , בתצורה של מגבר מוליכות-העברה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר