עמוד:116

חלק שלישי : זרם החושד של פוטו-דיודה . 1 נתקו את האנודה של הפוטו-דיודה מהמבוא המהפך של מגבר השרת . מדדו את מתח המוצא ורשמו אותו . . 2 הגדילו את ההגבר על-ידי הגדלת התנגדותו של הנגד . 10 M & - > R ? מדדו את מתח המוצא ורשמו אותו . . 3 נתקו את הסיב האופטי מהגלאי האופטי . כסו את הגלאי האופטי במדבקה אטומה כך שאור לא יחדור אליו . . 4 חברו את האנודה של הגלאי האופטי למבוא השלילי של מגבר השרת . מדדו את המתח במוצא המגבר ורשמו אותו . שאלה 8 . 4 על סמך המדידה שערכתם בסעיף 1 שבחלק השלישי , חשבו את זרם החושך של הגלאי האופטי . שאלה 8 . 5 הסבירו את ההשפעה של שינוי התנגדותו של הנגד RF על הספק הקליטה המרבי של הגלאי שבאיור . 8 . 9 שאלה 8 . 6 בהנחה שהרגישות הקרינתית שווה . s = 0 . 2 mA / mW חשבו את הספק הקליטה המרבי של הגלאי שבאיור . 8 . 9 שאלה 8 . 7 על-סמך תוצאות המדידות בחלק השני של הניסוי , סרטטו את גרף הקשר שבין זרם הנוצר בפוטו-דיודה כתלות בהספק האור הנופל עליה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר