עמוד:114

שאלה 8 . 1 הסבירו מדוע מתח המוצא קטן כאשר מקטינים את נגד העומס . שאלה 8 . 2 הסבירו מדוע זמן המיתוג גדל כאשר מגדילים את נגד העומס . שאלה 8 . 3 הסבירו מדוע זמני המיתוג גדלים כאשר הממתח ההפוך קטן . חלק שני : סרטוט התלות של עוצמת הנזתזז . הנוצר על-ידי הזרם של הפוטו-דיודה . בהספק של האור הנופל על הפוטו-דיודה באיור 8 . 8 מתואר תרשים מלבנים של מערך הניסוי . מקור זרם ישר מחובר לדפ"א בעוצמות זרם משתנות ולכן עוצמתו של האור הנופל על הפוטו-דיודה - משתנה ( לאחר שהאור עבר דרך הסיב האופטי . ( זרם המוצא של הפוטודיודה מחובר למגבר התנגדות העברה , שאת המתח במוצאו נמדוד בניסוי . מעגל הניסוי מתואר באיור . 8 . 9 איור 8 . 9 מגבר התנגדות העברה איור 8 . 8 תרשים מלבנים של מערך הניסוי

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר