עמוד:111

מגבר השרת מחובר לשני ספקי כוח כפולים של . ± 12 V המבוא הלא-מהפך של המגבר מאורק ומתקבלת אדמה מדומה במבוא המהפך . הפוטו-דיודה נתונה בממתח הפוך של . 12 V כאשר מאירים על הדיודה , הזרם הנוצר בה , , l p זורם דרך הנגד , , R ובמוצא המגבר מתקבל מתח שלילי שערכו : הגדלת הנגד , , RF מגדילה את מתח המוצא וכן מגדילה את זמן העלייה . { Q כאשר יש צורך בהגברה של אותות מהירים , משתמשים במגבר שרת מהיר , או במגבר מוכלל ייעודי . בטבלה 8 . 1 מסוכמות התכונות העיקריות של שלושת סוגי המגברים . במגבר , התנגדות ההעברה אות המבוא למגבר הוא זרם , ואות המוצא מהמגבר הוא מתח . לכן להגברה ממדים של התנגדות . [ הרחבות בנושא מופיעות בספר 'אלקטרוניקה תקבילית , ' כרך א , 1 עמודים . 82-66 טבלה 8 . 1 א » ור 8 . 5 מגבר התנגדות העברה המבוסס על מגבר שרת

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר