עמוד:110

בדרך כלל t גדל לינארית עם הגדלת . RL פירוש הדבר הוא שלצורך גילוי אותות מהירים יש להשתמש בנגד עומס קטן . הקטנת נגד העומס מקטינה את רגישות הגילוי ולפיכך יש צורך בחיבור של מגבר שיגביר את המתח הנמוך המתפתח על נגד העומס . RL מגברים שימושיים במעגלי גלאי אופטי לגילוי אותות אור משתמשים בשלושה סוגי מגברים ו א . מגבר מתח בעל התנגדות מבוא גבוהה . לדוגמה המעגל המשולב MC 1733 ( או . ( NE 542 לרכיב זה זמן עלייה של 5 nso והגבר משתנה בתחום שבין . 200-5 ב . מגבר מתח בעל התנגדות מבוא נמוכה בת . 50 / 2 לדוגמה המעגל המשולב . MAV 10 זהו מגבר רחב פס . למגבר זה זמן עלייה של 1 ns והגבר קבוע של . 24 dB ג . מגבר התנגדות העברה . ( Transimpedance ) זהו מגבר שמתח היציאה שלו יחסי לזרם במבואו . למגבר זה מחובר במבוא זרם הגלאי ובמוצאו מתקבל מתח מוגבר יחסית לזרם המבוא . אפשר לממש מגבר כזה על-ידי מגבר שרת כמתואר באיור . 8 . 5 איור 8 . 4 מדידת זמני עלייה וירידה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר