עמוד:109

מהאיור אפשר ללמוד כי לפוטו-דיודה מסוג , SFH 2030 שיש לה מעטפת פלסטית שקופה , רגישות מרבית באורך גל של . 850 nm הרגישות של הפוטו-דיודה יורדת ל 10 ° / 0- מהרגישות המרבית בין אורכי הגל האלה . 400-1 , 100 nm : בפוטו-דיודה מסוג ( 1 R ) SFH 2030 F מורכבת מעטפת פלסטיק כהה המשמשת במסנן והמעבירה קרינת אור בתחום צר . אורך הגל שבו מתקבלת רגישות מרבית הוא , 900 nm כמתואר באיור 8 . 3 ב . ג . הרגישות הקרינתית , , Spectral Sensitivity מתארת את יכולתה של הפוטו-דיודה להמיר את ההספק של האות האופטי הנופל עליה לזרם חשמלי . דוגמה 8 . 1 נתון כי לפוטו-דיודה מסוג SFH 2030 רגישות קרינתית של S = 0 . 62 A / W בעבור אורך גל שלוחה . 850 א . חשבו את הזרם lp המתקבל בעבור הספק קליטה של 1 mW באורך גל של . 850 nm ב . חשבו את הזרם l p המתקבל בעבור הספק קליטה של l mW באורך גל של ותת . 600 פתרון א . הרגישות הקרינתית , 5 , של הפוטו-דיודה בעבור הספק ( הנתון ביחידות של ( mW שווה ו S = 0 . 62 A / W = 0 . 62 mA / mW הזרם בעבור הספק קליטה של 1 mW באורך גל של 850 nm שווה ! P = 0 . 62 mA / mW ? 1 mW = 0 . 62 mA ^ , 7 = 5 ב . מאיורים 8 . 3 א ו 8 . 3- ב מסתבר שבעבור אורך גל של ( 0 . 6 ) 60 % o ^ 2 pn 600 nm מהערך המרבי , ולפיכך Ip = 0 . 6 x 0 . 62 mA = 0 . 372 mA זמני העלייה והירידה ( tf i tt של הזרם בפוטו-דיודה נמדדים במעגל גלאי הנמצא בממתח הפוך , לשם הקטנת קיבול הצומת /? והדיודה מחוברת לעומס של , 50 Q כמתואר באיור . 8 . 4

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר