עמוד:108

האופיינים המשורטטים מימין לציר הזרם ld באזור 1 של האיור , מתארים את פעולתה של הפוטו-דיודה בממתח קדמי . המתח Kopl מתאר את המתח המתקבל על-פני הדיודה הפועלת כתא שמש ללא עומס בעבור הארה בינונית . המתח Vop 2 מתאר את המתח המתקבל על-פני הדיודה בעבור רמת הארה חזקה ' , ומתקבל . Vop > F op 1 כאשר הדיודה פועלת ללא ממתח אחורי , , vD = 0 כמתואר באזור 3 באיור , 8 . 2 מתקבל הזרם / sh 1 בעבור הארה בינונית והזרם / sh 2 בעבור הארה חזקה . מאפיינים של גלאי PIN טיפוסי 2 א . גודל השטח הרגיש לאור ( Active Area ) בגלאי SFH 2030 הוא 1 ח 1 ז 1 1 י גודל השטח 2 הרגיש לאור בגלאי BPW 34 הוא גדול יחסית . 7 . 5 mm - כאשר מעוניינים למדוד את עוצמת האור נוהגים להשתמש בגלאי שצורתו ריבוע , בעל אורך צלע של , 10 mm לקבלת 2 שטח של 1 זעז . 100 1 ב . הרגישות הספקטראלית של הפוטו-דיודות מתוארת בגרפים שבאיורים 8 . 3 א ו 8 . 3- ב . איור 8 . 3 א רגישות ספקטראלית של SFH 2030 איור 8 . 3 ב רגישות ספרטראלית של SFH 2030 F

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר