עמוד:102

ציוד לניסוי טרנזיסטור מסוג 2 N 4 126 טרנזיסטור מסוג 2 N 4 124 נגדים 11 ^ 2 , 5 . 1 / 02- ( שני נגדים 200 ft . lOO Q , 51 n , 33 n , 27 An , ( ספק כוח של 6 V רב-מודד ספרתי מד-אור דיודת לייזר ( המותקנת במצביע לייזר , ( בעלת עדשה מרכזת , שהספקה עד l mW ( הדיודה מורכבת במעגל הכולל נגד הגנה ומוליכים לחיבור מתח לדיודה ) מהלן הניסוי סרטוט אופיין זרם-נזתח . 1 חברו את המעגל המסורטט באיור . 2 . 7 . 2 מדדו את המתח הנופל על הדיודה והנגד הפנימי . 3 . /? 4 מדדו את המתח הנופל על הנגד . 4 . Rs סרטטו את הטבלה שלהלן בדוח הניסוי . . 5 רשמו בשורה המתאימה את תוצאות המדידות שבצעתם . . 6 חשבו מתוך תוצאות המדידה וערכי הנגדים Rs -1 R 4 את מתח וזרם דיודת הלייזר ורשמו אותם בשורה המתאימה בטבלה . טבלה 7 . 1

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר