עמוד:101

זווית הקרינה של דיודת לייזר זווית קרינת האור מדיודת לייזר היא בדרך כלל צרה ביותר . עם זאת , כאשר מדובר בדיודת לייזר 'עירומה / כלומר דיודה שלא מותקנת בה עדשה מרכזת , האלומה הנפלטת ממנה רחבה . הדיודה שנשתמש בה ( מצביע לייזר ) בניסוי היא בעלת עדשה מרכזת , ולכן האלומה שלה צרה מאוד . משום כך לא נוכל למדוד את זווית פליטת האור מהדיודה כשם שמדדנו את זווית הפליטה מהדפ"א . בניסוי זה יש להקרין את האור הנפלט מהדיודה על-גבי מטרה הנמצאת במרחק של כמה מטרים מהדיודה . באיור 7 . 4 מסורטטת מערכת עקרונית המאפשרת את מדידתה של זווית הקרינה מדיודת לייזר . לשם קבלת תוצאות מדידה נוחות , על המרחק של הדיודה מהמטרה , L , להיות כאמור באורך של כמה מטרים . את זווית הקרינה אפשר לחשב באמצעות המשוואה הזאת : כ 1 tan («) = — Li איור 7 . 4 מדידת זווית הקרינה מדיודת לייזר

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר